Beni Günah Keçisi Seçtiler. Ne Yapabilirim?

Girard'a göre, bir çatışma grubun parçalanmasına sebep olduğunda, grup üyeleri çoğu zaman bir günah keçisini kurban seçmek konusunda uzlaşır. Bu kişi " büyük şevkle ve samimiyetle" kınanır ve ardından da gruptan dışlanır. Kurbanın üzerine atılan "suçtan" sorumlu olmadığı genellikle grup dışındaki insanlar açısından barizdir.

Günah keçisi ilan edilmenin doğal sonucu olan dışlanma tecrübesi öylesine etkilidir ki kişiyi ciddi sorunlarla baş başa bırakabilir.
Dışlanmayla Nasıl Baş Ediyoruz?


Williams'ın (2009), dışlanma hissini duyan kişilerin kendilerini yeniden beğendirmek için başvurdukları dört ilginç yöntemden söz etmektedir.

İlk olarak, dışlanan kişi, kendini dışlayanlara daha çok benzer olduğunu ispat edebilmek uğruna onların davranışlarını taklit edebilir. İkincisi, grup çalışmasında başarılı olmak için daha çok çaba harcayabilir (Oysa ki, yalnız çalışırken grup çalışmasına göre daha çok çaba harcarız). Üçüncü olarak, karşılamaya istekli olmadığı talepleri karşılamaya gönüllü davranabilir. Son olarak da, yeniden kabul görebilmek uğruna daha sosyal davranışlar edinerek arkadaş arayışında daha çok çaba harcayabilir.

Kaynak: Freud Bu İşe Ne Derdi?, evrimagaci.org

Yorumlar