Karar Ver!

Nihayetinde en kötü karar hiç karar alamamaktan daha iyidir.Yorumlar