Çatışma Yönetimi Eğitimi Gerçekleşti

Bugün konumuz "Çatışma Yonetimi"ydi.

İsmi her ne kadar olumsuzu cagristirsa da iyi yönetildiği zaman örgütler için yıkıcı olmaktan çok, yapıcı olabiliyor. Iyi yönetilen bir çatışmanın örgüte; esneklik, yaratıcılık, uzmanlık, katılım, motivasyon ve kapasite kullanımın artması yönünden katkıları olur.Yorumlar