İş İlanı

Merhaba Arkadaşlar,
Aşağıdaki pozisyonlarda çalışmak isteyen ya da çevrenizde tanıdığınız birileri varsa özgeçmişleri abdullah.eser@elit24.com.tr adresine yollayabilirler. KALİTE TEKNİKERİ
1. Üretimi yapılacak ürünün kalite standartlarını belirlemek, dökümante etmek
2. Personeli üretim ve kalite beklentileri konusunda eğitmek
3. Üretimin başlatılması konusunda gerekli hazırlıkları tamamlatmak ve onaylı numune üzerinden üretimin başlamasını sağlamak,
4. Ara kontrollerle ve masa başı eğitimlerle üretimin istenen kalitede ve zamanda üretimini sağlamak.
5. Tüm kalite hazırlamak ve dosyalamak
6. Kalite alarm ve kazalarının tekrarlanmaması için gereken önlemleri almak ve aldırmak.
7. Temizlik, düzen, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uymak
PLANLAMA ELAMANI
1. Müşterinin hizmet beklentisini anlamak ve yönetmek.
2. Müşteri siparişlerin almak, günlük üretim planını hazırlamak
3. Üretim, Kalite, depo, sevkiyat birimleri ile iş akışlarını koordine etmek.
4. Üretim planının vardiya ve hatlara dağılımını koordine etmek
5. Ürünün üretim verimliliğini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak
6. Mevcut kalite problemleri, müşteri şikayetlerini raporlamak ve irdelemek,
7. Birim maliyeti düşürme çalışmaları yapmak.
8. Hammadde, malzeme stoklarını koordine ederek stok maliyetlerini düşürmek.
9. Üretimlerin planlanan şekilde yürüyüp yürümediğini kontrol etmek. Varsa sapma nedenlerini araştırarak gerekli iyileştirmeleri planlamak.
10. İş emirlerinin termin, miktar ve kalite taleplerini karşılama oranlarını takip etmek gerekli iyileştirmeleri planlamak.
11. Uretim kosullarindan sapma oldugu durumlarda gerekli iyilestirme calismalarini koordine etmek ve sapmalari Kalite – İş Geliştirme Sorumlusuna iletmek.
12. Uretimi tamamlanan urunlerin müşteri sipariş bilgilerine gore yükleme ve sevkiyat işlemlerini yürütmek.
13. İrsaliye ve fatura sürecini yönetmek.
14. Aylık stok raporunu hazırlamak, farkları irdelemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

Yorumlar