Hangi Tip Öğrenensin

İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler. Ancak her insan bu bilgi edinme yollarından birini baskın olarak kullanmaktadır.

1.Görsel: Genelde kendi kendine okuyarak ve renkli garfiklerin, sunumların, videoların olduğu öğrenme biçimini tercih ederler. Görerek öğrenme daha önemli olduğu için bu tipteki kişilere görsel gücü kullanarak aktarım yapmak önemlidir.


Bu tipteki kişiler, İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.

2.İşitsel: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.

Bu tipteki kişiler, Doğaçlama (spontan ) konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.

3.Kinestetik: Kinestetik öğrenenler öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler;

Bu tipteki kişiler, Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever, yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma, sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır.

Yorumlar