Yayınlar

T-Soft "Profesyonel Sunum Becerileri" Eğitimi

T-Soft "İletişim ve Motivasyon" Eğitimi

Maksada Sabırla Erişilir

İnsan Kaynaklarında "Akılcı Sadelik"

Karmaşıklık Dünyasında Organizasyon

Profesyonel Sunum Becerileri Eğitimi