İnsanlar Önemsenmek İster

İnsanlara önemsendiklerini göstermenin en iyi yollarından birisi onları dinlemektir.

Dinlemek, yalnız işitmek, kulağı ile duymak değildir. İşitilen şeyleri algılamak, anlamak ve kavramak, aynı zamanda bellemek ve öğrenmek çabasında olmak demektir.


İyi bir dinleyicinin özellikleri ise şunlardır:


- Sürekli göz teması kurar.
- Karşısındaki kişinin sözel veya davranışsal mesajlarını iyi değerlendirir.
- Sabırlıdır ve konuşan kişinin sözünü kesmemeye özen gösterir.
- Karşısındaki kişinin yanıtlarına sözel ve davranışsal yanıtlar verebilir.
- Karşısındaki kişinin anlattıklarını sorular sorarak daha ayrıntılı anlamaya çalışır.
- Konuşulan konuyu özetler ve kendi cümleleriyle doğru şekilde ifade edebilir.


Yorumlar