Kişisel Marka Olmada "3" Sacayağı

Kişisel marka olmak için bu "3" öğe çok önemli. Birisinin eksik olması ayağı eksik sandalye gibi olmasına ve sandalyenin devrilmesine yol açar.

*Görünüm iyi ancak davranış ve iletişim eksikse,
*Davranış olumlu ancak iletişim tarzınız ve dış görünümünüz uygun değilse,
*İletişiminiz güçlü fakat görünümünüz ve davranışınız olumsuzsa kişisel marka olma yolunda eksikleriniz var demektir.

Güçlü bir kişisel marka için tutarlı olmalısınız. İyi bir dış görünüm ve bunu destekleyecek uyumlu bir giyim tarzı, İletişim şekliniz ve doğru beden dili kullanımı ve son olarak da adabı muaşeret bilginiz sizi iş ve sosyal hayatta hedeflediğiniz yere ulaştıracaktır.Yorumlar