Mayaların Kurumsal Eğitim Kehanetleri
Meksikalı arkeologlar, 21 Aralık 2012’de dünyanın sonunun geleceğine dair bir Maya kehanetinin yazılı olduğu bir tabletin daha deşifre edildiğini açıkladı.
Dünyada bir kıyamet furyasıdır almış başını gidiyor. Kimileri seçilmiş lokasyonlara kaçmanın peşinde. Dünyada kıyametin vurmayacağı birkaç yerden biri de İzmir’in Şirince köyü. Cümbür cemaat köyün kapısını aşındırmış durumda.

Şahsen 21 Aralık tarihinde kıyametin filan kopacağını sanmıyorum ama bu kehanet işi bana ister istemez geleceği, özellikle de kurumsal eğitimin geleceğini düşündürdü. Belki Mayalar kadar makro düzeyde kehanetlerim olmasa da kurumsal eğitimin geleceği hususunda bir takım öngörülerim var.

İşte önümüzdeki 10 yılda kurumsal eğitimin başına gelecekler


  1. Kimseye bir şey öğretemeyeceksiniz

Bu konuda çok eskilerden Galileo’nun söylediği bir söz var:” Siz kimseye bir şey öğretemezsiniz. Ancak kendisine öğrenmesi için yardımcı olabilirsiniz.” Bugüne kadar bu sözü dikkate almadık belkide. Ama önümüzdeki yıllarda öğretmen ve eğitmen kavramları sözlüklerimizden çıkacak. Gelişen öğrenme araçları kişilere istedikleri bilgiyi kolayca öğrenebilmelerinin yolunu açacak. Bu anlamda bir öğreticiye ihtiyaç kalmayacak. Merkez öğrenen kişi olacak ve öğreticiler sadece tamamlayıcı unsur olacaklar. Günümüzde söylendiği gibi öğreticiler rehber olmayacak, destekten sorumlu olacaklar.

  1. Fiziksel ortamlarda eğitim tamamen ortadan kaybolacak

Dünya buna mecbur kalacak. Çünkü artan maliyetleri minimum düzeyde tutmak gerekecek. Ayrıca gelişen öğrenme altyapıları kişilerin yüzyüze eğitimdeki kadar samimi ve gerçekçi bir ortamda öğrenmelerini sağlayacak. Bu anlamda şirket akademileri çalışanların toplandığı bir mekan olmaktan çok öğrenmenin koordine edildiği, altyapı çalışmalarının yapıldığı, içeriklerin üretildiği, vb çalışmaların yapıldığı ofisler olarak evirilecek.  1.  Artırılmış gerçeklik(Augmented Reality) uygulamaları kullanılacak


Sony PlayStation ve Nokia Lumia’da gördüğümüz bu teknoloji eğitim noktasında çokça kullanılacak(bknz.Augmented Reality).  Özellikle teknik eğitimlerde öğrenmenin ana unsuru olacak. Artırılmış gerçeklik için şirket akademilerinde bu uygulamaları geliştirebilen kişiler istihdam edilecek. Bu noktada browser tabanlı eğitim portalları düşünülenin aksine çalışanların eğitiminde ana unsur olarak değil, bu tip deneyimsel öğrenmeyi artıran uygulamaları destekleyici görevinde olacaklar.

  1. Eğitim bütçeleri

Her ne kadar bildiğimiz anlamda eğitim ortadan kalkacak olsa da kurumsal eğitime yapılan yatırım artacak. Şirketlerin birleşmesi ve küreselleşmesi sonucu artan çalışan sayısı ve bu çalışanların dünyanın çok farklı lokasyonlarda olması durumu güçlü serverları gerektirecek ve eğitim yatırımlarının önemli bir kısmının alt yapı çalışmalarına akması gerekecek

  1. Eğitim profesyonellerinin evrimi kaçınılmaz olacak

Eğitim birimlerinde çalışanları çoğu öğrenme uzmanlarından oluşacak. Günümüzdeki anlamında öğretim tasarımı uzmanları evrimleşerek daha da önemli bir pozisyona gelecekler. Uzmanlardan sadece öğrenmeyi kolaylaştırmaları değil, bunu teknolojik altyapıyı kullanarak uygulamaya da dökmeleri istenecek.

  1. Eğitimin sunulmasındansa, daha çok takibi ve iş sonuçlarına katkısına bakılacak

Firmalar için bir anlamda eğitimde mükemmeliyete ulaşılacak. Artık eğitimin sunulmasındansa iş sonuçlarına takibi gözlemlenecek. İş sonuçlarına katkısını arttırmaya yönelik uygulamalara geçilecek ve konuyla ilgili uzmanlar istihdam edilecek. Bir şirket akademisinde eğitimi tasarlayanlardan daha çok eğitimlerin hayata geçip geçmediğini ölçen, değerlendiren ve takip eden uzmanlar olacak.


Mayalar, kurumsal eğitimin geleceği hakkında bir şey söylemişler midir bilinmez ama
tüm göstergeler kurumsal eğitimin bir evrilme sürecinin başında olduğunu gösteriyor bizlere. Özellikle büyüyen firmaların personel sayısındaki yükseliş, kaliteli hizmet bekleyen müşterinin tahammülsüzlüğü ve firmaların birden fazla lokasyonda olma durumları kurumsal eğitimde değişimi şart kılıyor.

Bakalım gelecek bizlere neleri gösterecek

Yorumlar

Yorum Gönderme