Gelişine Vurmak: Amaçsız Eğitim Departmanları


Gelişine Vurmak: Amaçsız Eğitim Departmanları


Futbolda gelişine vurmak gibi bir deyim var. Üzerimize gelen topa var gücümüzle abanmak gibi bir manası var. Futbolcu her ne kadar gelişine vurarak beklenmedik bir gol atmak gibi amacı olsa da bu, sadece bir olasılıklar dizisi sonucu meydana gelebilecek bir gaye. İçerisinde hedef var ama sonuçtan tam olarak emin değiliz.

Ülkedeki çok küçük bir azınlığı hariç tutarsak, hemen hemen tüm firmalarımızdaki eğitim departmanları da tam olarak gelişine vurmakla meşgul. Tamam, bazen bunu yapabiliriz ve etkili bir sonuç elde edebiliriz ama sonucun istediğimiz yönde olabilme olasılığı her zaman istediğimiz gibi değildir.

Bana göre şirketler eğitimle ilgili konularda net olmalıdırlar. Bir yıllık eğitim planı çalışması öncesinde şirketin hedefleri net bir şekilde tanımlanmalı ve bunu da eğitim birimiyle konuşmalıdır.

Örnek vermek gerekirse, siz çalışanlarınızdan iletişim becerileri arttırmalarını bekliyorsunuz. Şirketin yeni politikasında müşteriyle olan iletişimle fark yaratma yoluna gidecekseniz. Bunu eğitim departmanıyla paylaşmazsanız, eğitimdekiler de sizin arzu ettiğiniz çıktılar için bir eğitim planlaması yapamayacaktır.
Eğer makul bir zaman diliminde arzu ettiğiniz çıktıları (örn. Müşteri mağazaya girdiğinde çalışan “hoş geldiniz” diyebilecek) almak istiyorsanız planlama dönemlerinde şirketin stratejik hedefleriyle, eğitim biriminin planlamaları eş güdümlü olmak durumundadır.

Bu noktada da kurumsal eğitmenlere, eğitimle uğraşanlara çok büyük görevler düşüyor. Çünkü eğitimden anlayan iş sahipleri daha önce de bahsettiğim gibi çok küçük bir azınlığı barındırıyor. Mutlaka iş sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirmeli ve bu şekilde iş sonuçlarına önemli katkıda bulunulabileceğini gösterilmelidir.

Riski seviyor olabilirsiniz ama doğru çıktılar almak istiyorsanız naçizane dört önerimi paylaşmak istiyorum.

 

Öneriler


·         İş sahiplerinden, şirketleri için belirledikleri hedefleri mutlaka öğrenin.
·         Ölçülebilir eğitim hedefinizi belirleyin.
·         Eğitim ihtiyaç analizi yapın (bu en zor ve en önemli aşamadır. Sonraki yazılarımda daha geniş yer vereceğim).
·         Mevcut alt yapınızın hedeflenen stratejilere götürüp götürmeyeceğini sorgulayın. Sorgulama sonucunda vereceğiniz cevaba göre dış veya iç kaynak kullanımını değerlendirin.

Hedefleri net bir şekilde tanımlayabilirsek, öngöremediğimiz sonuçların işimizi etkilemesini
minimuma indirmiş oluruz.

Yorumlar

Yorum Gönderme